Platform voor buurtontwikkeling

Publicatie
20 februari 2020

Sociale professionals laveren voortdurend tussen de regels om mensen met problemen te helpen. Zodoende bouwen ze een schat aan praktische wijsheid op. Sophie Albers en Albert Jan Kruiter pleiten daarom voor meer erkenning van deze kennis.

Foto van persoon met getekende windmolens en een zon

Foto: stock (123rf)

Praktijkverhaal
18 februari 2020

Dreigende tweedeling in de stad tegengaan, stadsplas als energiebron claimen of meer invloed op je omgeving opeisen. Energietransitie biedt kansen, laten deze bewonersinitiatieven zien.          

Beeld uit video van De Vlinder

Foto: Beeld uit video van De Vlinder

Praktijkverhaal
13 februari 2020

De Vlinder is een theaterproject dat eenzaamheid onder ouderen wil voorkomen en verminderen. ‘Wij denken dat cultuur daar een hele belangrijke bijdrage aan kan leveren’, aldus Jessica Dijkman van de gemeente Houten.

Hand met schilderspalet (mengen)

Foto: stock (123rf)

Artikel
afbeelding van Rob van Veelen  
11 februari 2020

Een wijk is nooit af, is de ervaring van Rob van Veelen die jarenlang in de Amsterdamse Indische Buurt werkte. De leefbaarheid in de buurt is aanzienlijk verbeterd, maar loopt nu terug door afgenomen aandacht voor deze wijk.                      

Foto van volksbuurt

Foto: stock (123rf)

Publicatie
afbeelding van Tanja Bubic  
6 februari 2020

In buurten met veel corporatiewoningen blijken mensen zich onveiliger te voelen en meer overlast te ervaren. Als er niets gedaan wordt aan de toenemende concentratie van kwetsbare groepen worden het echte probleemwijken.