Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Suzanne van Rijn  
Ik werk als opbouwwerker bij DOCK in Haarlem Oost. Samen met collega's en partners in het werkveld draai ik verschillende buurtwerk initiatieven, zoals 'Bakkie in de Buurt' en het 'Buurbloemetje'.
afbeelding van Sebastiaan Boelhouwer  
De sociaal makelaars van Gouda staan met één been in het sociaal (wijk)team en het andere been midden in de wijk. Dat maakt onze rol zo mooi.
afbeelding van Breg van Baars  
Ik ondersteun organisaties voor sociaal werk en welzijn bij de transformatie en bij innovaties. Mijn kracht ligt bij teamcoaching, begeleiden naar zelforganisatie, werken volgens de bedoeling, waarde toevoegen en impact creëren.
afbeelding van Wim Burggraaff  
Vanuit de Haagse Hogeschool doe ik onderzoek binnen het lectoraat Grootstedelijke ontwikkelingen. Ik heb boeken gepubliceerd over cultuurparticipatie: (met Mieke Klaver) Culturele praktijken.
afbeelding van het CCV  
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die veiligheidsproblemen in kaart helpt te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar.
afbeelding van Margit van der Meulen  
O.a bezig met: onderzoek naar ervaringsdeskundigheid; hoe vormgeven aan een inclusieve buurt door volgen van lerende praktijken; kennis delen via o.a.
afbeelding van Hans Alderliesten  
Bij kennisinstituut Movisie werk ik met veel plezier in opdracht van het ministerie van VWS aan sociale vraagstukken zoals eenzaamheid, dementie en informele zorg. Verder houd ik me bezig met filosofie (Augustinus), muziek (Bach) en politiek (CDA).
afbeelding van Daan de Bruijn  
O.a bezig met: Actief met onderzoek naar inclusieve (online) burgerbetrokkenheid in gemeenten, adviseur Een tegen eenzaamheid in diverse gemeenten; Lerende praktijken jongerenparticipatie ism NJi; Ontwikkeling dorpsarrangementen met inwoners, pro
afbeelding van Pieter van Hulten  
Pieter van Hulten werkt bij Aedes vereniging van woningcorporaties en zet zich in voor leefbare wijken en buurten.